Γυναίκες επάνω

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ

Εργασία για την ισότητα και την ισονομία στον αθλητισμό.

Τι είναι
Γυναίκες επάνω;

Ο κύριος στόχος είναι να προωθηθεί μεταξύ προπονητών, εκπαιδευτικών, αθλητών και αθλητικών διευθυντών η ισότιμη πρακτική και η ένταξη των εφήβων στον αθλητισμό, προκειμένου να δοθεί τέλος στα στερεότυπα των φύλων που υπάρχουν στον τομέα αυτό στις έξι συμμετέχουσες χώρες.

Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια του έργου "AGES Project", το οποίο ανέλυσε τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην αθλητική πρακτική των εφήβων και διαπίστωσε ότι τα στερεότυπα των δύο φύλων εξακολουθούν να υπάρχουν στον αθλητισμό. Προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην ανάλυση της επιρροής των γονέων στην πρακτική των εφήβων, αλλά οι προπονητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβιβαστεί σε δεύτερη μοίρα, παρά τις ώρες αθλητικής πρακτικής που πραγματοποιούν με τους εφήβους. Ως εκ τούτου, χωρίς να παραλείπονται οι άλλοι ενδιαφερόμενοι (γονείς, αθλητικοί διευθυντές, αθλητές), οι προπονητές και οι εκπαιδευτικοί θα αποτελέσουν τον κύριο στόχο του έργου.

Δουλεύουμε ως ομάδα
Οι συνεργάτες μας
ΙΣΌΤΗΤΑ & ΙΣΟΝΟΜΊΑ
Οι στόχοι μας
01
Γνωρίστε το

Να γνωρίζει και να κατανοεί τις ανάγκες και τα εμπόδια που υπάρχουν στον γυναικείο αθλητισμό, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους προπονητές, τους εκπαιδευτικούς, τους αθλητές, τους διευθυντές και τους πολιτικούς που εργάζονται με εφήβους σχετικά με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για να καταστεί η πρακτική του αθλητισμού των εφήβων ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

02
Τρένο

Να εκπαιδεύσει προπονητές και διευθυντές που εργάζονται με εφήβους για την άσκηση μιας ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελματικής πρακτικής μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα παραδίδονται αυτοπροσώπως και διαδικτυακά (μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης).

03
Δημιουργία

Να δημιουργηθεί ένας δεκάλογος ορθών πρακτικών που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες συστάσεις για τους προπονητές και τους διευθυντές που εργάζονται με εφήβους, ώστε να γνωρίζουν τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την προώθηση της ισότητας και της ένταξης στην αθλητική πρακτική.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.

Μετακινηθείτε στην κορυφή