Kadınlar Yukarı

HOŞGELDİNİZ

Sporda eşitlik ve hakkaniyet için çalışmak.

Nedir bu?
Kadınlar yukarı mı?

Temel amaç, altı katılımcı ülkede bu alanda var olan toplumsal cinsiyet klişelerine son vermek amacıyla antrenörler, öğretmenler, sporcular ve spor yöneticileri arasında ergenlerin eşit şekilde spor yapmalarını ve spora dahil edilmelerini teşvik etmektir.

Bu proje, ergen spor uygulamalarında cinsiyet farklılıklarını analiz eden ve sporda cinsiyet kalıp yargılarının hala mevcut olduğunu ortaya koyan "AGES Projesi "nin devamı niteliğindedir. Önceki araştırmalar, ebeveynlerin ergenlik dönemindeki spor pratiği üzerindeki etkisini analiz etmeye odaklanmış, ancak antrenörler ve öğretmenler, ergenlerle saatlerce spor pratiği yapmalarına rağmen ikinci plana atılmıştır. Bu nedenle, diğer paydaşları (ebeveynler, spor yöneticileri, sporcular) bir kenara bırakmadan, antrenörler ve öğretmenler projenin ana hedefi olacaktır.

Ekip olarak çalışıyoruz
Ortaklarımız
HAKKANİYET & EŞİTLİK
Hedeflerimiz
01
Biliyorum

Ergenlerle çalışan antrenörler, öğretmenler, sporcular, yöneticiler ve politikacılar arasında Avrupa Birliği'nde ergen spor uygulamalarını eşitlikçi ve kapsayıcı hale getirmek için gereken değişiklikler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kadın sporunda mevcut olan ihtiyaçları ve engelleri bilmek ve anlamak.

02
Tren

Ergenlerle çalışan koçları ve yöneticileri, yüz yüze ve çevrimiçi olarak verilecek eğitim kursları (e-öğrenme kursları) aracılığıyla eşitlikçi ve kapsayıcı bir mesleki uygulama gerçekleştirmeleri için eğitmek.

03
Oluşturmak

Ergenlerle çalışan antrenör ve yöneticilerin, spor uygulamalarında eşitlik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi için dikkate alınması gereken en ilgili hususları bilmeleri için gerekli tavsiyeleri içeren bir iyi uygulamalar dekalogu oluşturmak.

Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz.

Üste Kaydır