Kadınlar Yukarı

Eşitlik
& Eşitlik

Kadınlar

Sporda

WOMEN-UP'ın genel amacı, aşağıdakiler için eşitlik ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmaktır AB'de sporla ilgili olarak kadınlar.

Proje, sporda sosyal içerme ve fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi önceliğine yanıt vermektedir. Sporda Kadın: Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Gelecek Perspektifleri (Women-UP), AGES - "Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ele Alınması" projesinin ikinci adımı olup, sonuçlar toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun algılandığını ve kadınların bugün sporda hem sporcu olarak hem de teknik ve/veya yönetim rollerinde kurumsal ve federal ortamlara girerken karşılaştıkları birçok engel olduğunu göstermiştir

Amaçları
Proje
01
Farkındalığı artırın

için farkındalığı artırmak Avrupa'da sporda sosyal içerme konularında.

02
Toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkın

için katılımı teşvik etmek hakkında eğitim kurslarına yedi farklı Avrupa ülkesinden öğretmenler, koçlar ve eğitmenler toplumsal cinsiyet kalıplarını ve önyargılarını yıkmak spor sektöründe.

03
Dahil etmek

için kadın sporcuların yanı sıra paydaşları da dahil etmek farkındalıklarını artırmayı amaçlayan faaliyetlerde farklı ülkelerden sporda toplumsal cinsiyet eşitliğini etkin ve etkili bir şekilde teşvik etme ihtiyacıve yürütülen faaliyetlerin öngörülen etkiyi yaratıp yaratmadığını değerlendirmek.

04
Oluşturmak için

için öğrenme materyali oluşturmak Heterojen sosyo-kültürel, coğrafi ve tarihi özelliklere sahip ülkelerden ortakların katılımı ve paydaşlar arasında yaygınlaştırılması sayesinde diğer bağlamlarda tekrarlanabilirliğini garanti eder.

05
Artırmak için

için Katılımcı kuruluşların ortaklar ağına üyeliklerini artırmak
Bu konudaki Avrupa projelerinde yer almak, böylece bu projelerin önemini ve değerini değerlendirmek
kuruluşlar toplumsal cinsiyet konularında işbirliği projelerine önem vermektedir.

İş Paketleri

Genel Bakış
WP 1
Proje yönetimi ve koordinasyonu
 • T1.1. Proje yönetimi ve koordinasyonunun kurulması ve planlanması.
 • T1.2. Proje yönetimi ve koordinasyonunun uygulanması
WP 2
Sporda toplumsal cinsiyet eşitliğinin, hakkaniyetin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi
WP 3
Beden eğitimi öğretmenleri ve spor kulüpleri antrenörleri için yenilikçi kurs
 • T3.1. Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği için antrenör ve beden eğitimi öğretmeni yetiştirmeye yönelik kapsamlı ve yenilikçi bir müfredatın içeriğinin ve yapısının tasarlanması ve geliştirilmesi.
 • T3.2. Çevrimiçi araçların tasarımı ve geliştirilmesi.
 • T3.3. Yenilikçi kurs müfredatının uygulanması.
 • T3.4. E-öğrenme eğitimi için pedagojik materyal oluşturulması.
WP 4
İyi Uygulama Dekalogu
 • T4.1. Proje çıktıları ile İyi Uygulamalar Dekalogu'nun geliştirilmesi.
WP 5
İletişim ve yaygınlaştırma
 • T5.1. Genel Yaygınlaştırma
 • T5.2. Bu projenin araştırması ile ilgili faaliyetlerle bilimsel makalelerin hazırlanması.
 • T5.3. Uluslararası Kongre çevrimiçi: "Uluslararası Kongre Women-UP: Sporda Kadın"
 • T5.4. Eğitim merkezlerinde yaygınlaştırma ve eğitim oturumları.
Üste Kaydır